Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Το 20% των ερπετών της γης κινδυνέυει με εξαφάνιση       Σύμφωνα  με  δημοσίευση  ερευνητών  στο  περιοδικό   Biological Conversation

το  ένα  πέμπτο  των ερπετών  του πλανήτη  απειλείται  με  αφανισμό   .

Τα  9500  περίπου είδη  των ερπετών  που υπάρχουν  παίζουν  σημαντικό  ρόλο

στα  οικοσυστήματα   αφου αποτελούν  και  κυνηγούς  και  θηράματα

πράγμα που παίζει  μεγάλο ρόλο στην ισορροπία  της  τροφικής  αλυσίδας  .

Οι  κύριοι  λόγοι  απειλής  των ερπετών  είναι  η  εξάπλωση  της  γεωργίας  σε

νέες  περιοχές  και  η  εξάπλωση  της  υλοτομίας  σε  νέες  εκτάσεις   .

Επίσης   η  μόλυνση  των υδάτων  έχει  ανεβάσει  σε  υψηλά  ποσοστά των κίνδυνο  στις

θαλλάσιες  χελώνες  αλλά   στα υπόλοιπα ερπετά  των γλυκών  νερών