Κυριακή, 17 Μαρτίου 2013

Το σωτήριον έτος 2004


  Το  σωτήριον  έτος  2004     αποτέλεσε  ένα έτος  ορόσημο  για  τον  ελληνισμό   .

Πρώτον  γιατί   επανήλθαν  οι  Ολυμπιακοί  αγώνες  στη γενέτειρα  τους  μετά  από

108  χρόνια   και  δεύτερον  γιατί   η  Κύπρος   εισήλθε  στην  ευρωπαϊκή  ένωση   .