Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Eλληνικές εταιρείες που χτυπήθηκαν από το κούρεμα στην Κύπρο


  Τα  στοιχεία   αυτά  είναι  από την  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς  του  Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ο  μεγαλύτερος  χαμένος   από  το  κούρεμα  είναι  ο  όμιλος   Jumbo   αφού    το μεγαλύτερο 

μέρος   των συναλλαγών του γίνονταν  από  την θυγατρική   κυπριακή  εταιρεία  . Το  ποσό  που 

υπολογίζεται  ότι διαθέτει  στην τράπεζα Κύπρου  είναι γύρω  στα 58 εκατομμύρια ευρώ  . 

Επιγραμματικά  άλλες εταιρείες  που   χτυπήθηκαν από το κούρεμα :  

Θυγατρικές  του  ΟΠΑΠ    :   3.000.000  €

Intralot :   2.000.000 €

Eθνική  Τράπεζα:  5,3 εκατομμύρια  σε καταθέσεις  και  5,9  εκατομμύρια  σε ομόλογα .

Η   Coca Cola 3E   :   1.700.000 €

Ο.Τ.Ε :   3.000.000 €   .   

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: