Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Kρυώνω στο σπίτι μου

Συνεχίζεται  ο  αγώνας  της  Greenpeace   για  την εξοικονόμηση  ενέργειας  οσον

αφορά  τα  ελληνικά  σπίτια    .

Σε  ανακοίνωση  της  αναφέρει  τα εξής  :

Σήμερα εκατομμύρια πολίτες στη χώρα μας αδυνατούν να πληρώσουν επαρκώς για θέρμανση. Επιπλέον, καταστάσεις όπως η αιθαλομίχλη και η ανεξέλεγκτη κοπή δέντρων επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον τρόπο ζωής. Η πραγματική αιτία του προβλήματος είναι ότι τα σπίτια είναι κατασκευασμένα με τρόπο που αδυνατούν να προσφέρουν σωστή και οικονομική θέρμανση, επιβαρύνοντας τα οικονομικά εκατομμυρίων νοικοκυριών και υποβαθμίζοντας κάθε σοβαρή προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης της χώρας.

Την ίδια ώρα, οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της κυβέρνησης φαίνεται να εξαντλούνται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ σε λίγες μεγάλες κατασκευαστικές για “νέους αυτοκινητόδρομους”. Η Greenpeace ζητάει ανάλογα μεγάλες επενδύσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια, ιδιωτικά και εμπορικά κτίρια που μπορούν να επιφέρουν την επανεκκίνηση του κατασκευαστικού τομέα με δίκαιο και ορθολογικό τρόπο, να δημιουργήσουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα σε δεκάδες διαφορετικές ειδικότητες, προϊόντα και υπηρεσίες.

Στο παρακάτω link μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να  δηλώσουν  την αντίθεση  τους  με  την

υπάρχουσα πολιτική  όσον αφορά  τις  κατοικίες  

http://www.greenpeace.org/greece/krioneis-spiti-sou/#!/home Φωτογραφία  από  greenpeace .orgContinued struggle of Greenpeace for energy conservation in

for the Greek houses.

In the announcement reads:

Today millions of people in our country are unable to pay for adequate heating. In addition, conditions such as smog and uncontrolled felling additional strains lifestyle. The real cause of the problem is that homes are constructed in a way that can not provide proper and economic heating, aggravating the economic million households and downplaying any serious attempt economic recovery of the country.

At the same time, the development priorities of the government appear to be depleted in many billion in a few major construction for "new highways." Greenpeace is asking where major investment projects for energy saving in public, private and commercial buildings can lead to a restart of the construction sector in a fair and rational way, to create far more jobs in Greece in dozens of different specialties, products and services .

The following link can interested to register their opposition to the

existing policy on housing

http://www.greenpeace.org/greece/krioneis-spiti-sou/ #! / homeΔεν υπάρχουν σχόλια: