Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Εurovegas στη Μαδρίτη ( Eurovegas in Madrid)


Ευλογία ή κατάρα; Οι Ισπανοί υποδέχθηκαν με αμφιθυμία την επιβεβαίωση της προαναγγελθείσας κατασκευής ενός «ευρωπαϊκού Λας Βέγκας» λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη. Ο αμερικανός κροίσος που υπόσχεται να δώσει δουλειά σε περισσότερους από 250.000 ανθρώπους στην Ισπανία κατασκευάζοντας το μεγαλύτερο πολυκαζίνο της Ευρώπης, φαντάζει ταυτόχρονα ευεργέτης και πέτρα του σκανδάλου στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Ο Σέλντον Αντελσον, ο 14ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, βρισκόταν εδώ και χρόνια σε διαπραγματεύσεις με ισπανούς αξιωματούχους προκειμένου να τους πείσει για τη σοβαρότητα των προθέσεών του και τις προοπτικές ανάπτυξης από την επένδυση των 22 δισ. ευρώ. Ο επενδυτικός όμιλος του Αντελσον, Λας Βέγκας Σαντς, ανακοίνωσε ότι το πλάνο του είναι πλέον υλοποιήσιμο εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τα απαραίτητα για την έναρξη του έργου κεφάλαια.

Ο υπ' αριθμόν 2 της αμερικανικής εταιρείας Μάικλ Λέβεν δήλωσε ότι «πλέον δεν θα πρέπει να υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά μας να χρηματοδοτήσουμε το έργο», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν τα 9,8 δισ. δολάρια» (7,3 δισ. ευρώ) που απαιτούνται για να αρχίσουν τα πρώτα έργα στο προάστιο της ισπανικής πρωτεύουσας Αλκορθόν.

Η δυνατότητα του Αντελσον να χρηματοδοτήσει το «φαραωνικό» έργο ήταν όμως το τελευταίο για το οποίο ανησυχούσαν οι Ισπανοί... Ακόμα και αν η ολοκλήρωση του συνόλου των κατασκευαστικών έργων ισοδυναμεί με την ανέγερση ενός συμπλέγματος κτιρίων ολυμπιακών διαστάσεων. Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν μόνο 4 από τις 12 ξενοδοχειακές μονάδες και οι μισές από τις 12 αίθουσες καζίνου που προβλέπει το σχέδιο. «Νομίζω ότι ακόμα και πριν από την ολοκλήρωσή του το έργο θα καταπλήξει τους πάντες», σημείωσε ο Λέβεν προσθέτοντας με νόημα ότι ο Αντελσον θα ήθελε να δει το Eurovegas (όπως το έχει βαφτίσει ο ισπανικός Τύπος) ολοκληρωμένο πριν από τα 100ά γενέθλιά του.

Ωστόσο οι ακτιβιστές της πλατφόρμας Οχι στο Eurovegas εγείρουν άλλα ερωτήματα οικονομικής, περιβαλλοντικής, ακόμα και ηθικής φύσης.
Στην πραγματικότητα, ο αμερικανός επιχειρηματίας έπεισε την τοπική κυβέρνηση της Μαδρίτης να συμφωνήσει σε ένα «μνημόνιο ειδικών όρων» το οποίο περιλαμβάνει, σύμφωνα με την «Ελ Παΐς», απαλλαγές φόρων εισοδήματος και ΦΠΑ για 10 χρόνια, μείωση 95% του φόρου μεταβίβασης για όσες αγορές ακινήτων απαιτηθούν, καθώς και μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προκειμένου να μπορούν οι παίκτες να εξάγουν τα κέρδη στον τόπο κατοικίας τους. Ο Αντελσον δεν ζήτησε μόνο τη δημιουργία «ειδικής οικονομικής ζώνης» αλλά και εγγυήσεις για την «απρόσκοπτη λειτουργία» του καζίνου. Συγκεκριμένα έλαβε διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανταγωνιστική επιχείρηση τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας του Eurovegas, ενώ ζήτησε τον εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου και την κατασκευή σταθμού μετρό που θα συνδέει το συγκρότημα με το αεροδρόμιο της Μαδρίτης. 

«Θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος;», διερωτώνται οικονομικοί αναλυτές σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης που θυμίζουν ότι τη δεκαετία του '90 η χώρα είχε παρασυρθεί από την «οικονομία του τούβλου». Η φούσκα των ακινήτων έδειξε ότι το μοντέλο ανάπτυξης που στηρίχτηκε αποκλειστικά στις κατασκευές ήταν καταστροφικό. Τώρα η μαδριλένικη οικονομία μοιάζει να έχει σαγηνευτεί από τις σειρήνες της εξίσου στρεβλής «ανάπτυξης του τζόγου».

ΠΗΓΗ: tanea.grBlessing or curse? Spaniards greeted with ambivalence confirm the announced construction of a "European Las Vegas' few kilometers outside Madrid. The American Croesus promised to give jobs to more than 250,000 people in Spain polykazino fabricating most of Europe, seems both benefactor and stone of scandal in the Iberian Peninsula.

The Sheldon Antelson the 14th richest man in the world, was for years in negotiations with Spanish officials to convince them of the seriousness of his intentions and prospects of the investment of 22 billion euros. The investment group of Antelson, Las Vegas Sands, said that the plan is no longer feasible where collected necessary for the commencement of the project funds.

The No. 2 U.S. company of Michael Leven said that "now it should be no doubt about our ability to finance the project," stating that "there are 9.8 billion dollars' (7.3 billion euros) needed to begin the first projects in the suburb of the Spanish capital Alkorthon.

The ability to fund Antelson "Pharaonic" project but it was the latter who feared the Spaniards ... Even though the completion of all construction is equivalent to the construction of a complex of buildings of Olympic proportions. In the first phase will be built only 4 of 12 hotel units and half of the 12 casinos in the plan. "I think even before the completion of the project will amaze everyone," said Mr. Leven adding meaningful Antelson that would like to see Eurovegas (as it has been christened the Spanish press) completed before his 100th birthday.

But activists in Eurovegas platforms not raise other questions of economic, environmental, and even ethical.
In fact, the American businessman convinced the local Madrid government to agree to a "memorandum of special terms" comprising, according to "El Pais" exemptions income tax and VAT for 10 years, 95% reduction of transfer tax for those property markets require, and reform the tax system to allow players to export their profits to their home. The Antelson not only asked for the creation of "special economic zone" but also guarantees the "proper functioning" of the casino. Specifically received assurances that there will be no competitor for the first 10 years of operation Eurovegas, he sought to modernize the road network and the construction of a subway linking the group to the airport of Madrid.

"I'll do it again the same mistake?" Wonder financial analysts in Spanish media that resemble the 90s the country was swept by the "economy of brick." The housing bubble showed that the growth model that relied solely on construction was devastating. Now madrileniki economy seems to have the seductive sirens equally distorted "development of gambling."

Δεν υπάρχουν σχόλια: